Ludzie są jak drzewa...

Jeśli dbasz o nie rozkwitają, jeżeli zaniedbujesz usychają. Dbaj o ludzi, a wtedy będą opiekować się Twoim biznesem...

 

 

       is4you dla Pracodawcy HR Business Partner

is4you jest partnerem biznesowym w zarządzaniu kapitałem ludzkim. is4you świadczy pełny zakres usług: od strategicznego wsparcia do operacyjnych działań, w pełnym lub częściowym zakresie w zależności od potrzeb, budujemy funkcję personalną oraz wspieramy już istniejące działy personale w rozwoju.
Celem naszych działań jest wypracowanie praktycznych rekomendacji – postępowania – narzędzi dopasowanych do potrzeb organizacji, podnoszących jej efektywność, umożliwiających realizację planów biznesowych i tworzących całość spójnych działań.

Na organizację patrzymy w ujęciu holistycznym, opierając nasze działania na następujących założeniach*:

  • Duszą organizacji są wartości i zasady oraz kultura organizacyjna.

  • Serce organizacji bije dzięki zaangażowanemu, zmotywowanemu i komunikatywnemu Zespołowi,

  • Ciało organizacji składa się m.in. z procesów, procedur, zasad i narzędzi dopasowanych do celów i specyfiki biznesu.

  • Rozum organizacji tworzy jej strategia wraz z Kadrą zarządzającą.

Synergia w poszczególnych obszarach oraz pomiędzy nimi prowadzi do sukcesu organizacji oraz zadowolenia i satysfakcji Zespołu.
* założenia wg autorskiego pomysłu is4you © 2015. is4you. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Istotę naszej usługi opieramy na filozofii holistycznego podejścia do organizacji. Pełnimy rolę łącznika pomiędzy potrzebami biznesu i zasobów ludzkich w organizacji, współdziałając ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi, poprzez działania w kluczowych obszarach m.in. :
 
  • Planowani i prognozowanie: opracowanie, wdrożenie, komunikacja, realizacja i monitorowanie realizacji strategii personalnej. Wsparcie w budowaniu efektywnych struktur organizacyjnych dopasowanych do potrzeb organizacji. Opracowywanie polityki kadrowej w powiązaniu ze strategią firmy.

  • Kształtowanie kultury organizacyjnej, wdrażanie wartości i zasad w organizacji, budowanie atmosfery pracy, diagnozowanie oraz dobór kultury, określanie kierunku zmian do potrzeb organizacji wspierających realizację celów biznesowych.

  • Komunikacja: opracowywanie i wdrażanie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (np. standardy, badanie potrzeb, narzędzia, dostosowanie stylu do organizacji), prowadzenie spójnej komunikacji wewnątrz. Kreowanie wizerunku firmy na rynku pracy. Realizowanie polityki rekrutacji w spójności z obranym wizerunkiem pracodawcy, strategią i standardami, opisami stanowisk, itp.

  • Produktywność: opracowanie strategii rozwoju pracowników w świetle przydatności dla organizacji,budowanie zespołów, jako element przewagi konkurencyjnej, wsparcie w wypracowywaniu rozwoju i budowaniu świadomego przywództwa. Opracowywanie strategii rozwoju talentów i kompetencji (m.in.AC/DC, ścieżki karier, szkolenia), systemu ocen (m.in. analiza, metodyka, narzędzia), systemy wynagrodzeń (m.in. wartościowanie, systemy motywacyjne). Kształtowanie standardów zarządzania personelem.

  • Efektywność: budowanie zaangażowania i potrzeb pracowników (m.in. badanie, strategia działań, dobór odpowiednich narzędzi), wpływu przywództwa na zaangażowanie, związek poziomu zaangażowania a wyniki biznesowe. Realizacja audytu personalnego (m.in. funkcja, procesy, kompetencje),mapowanie procesów HR, opracowywanie efektywnych procedur w zgodzie z regulacjami prawnymi (zapewnienie bezpieczeństwa prawnego), dopasowanie przebiegu procesów do potrzeb organizacji, diagnoza potrzeb i dostosowanie narzędzi do celów biznesowych. Opracowywanie i wdrażanie systemów: ocen wyników pracy, szkoleń i rozwoju pracowników zwiększających efektywności personelu. Wdrażanie narzędzi controllingu personalnego.

Współprace rozpoczynamy od diagnostyki, poprzez przygotowanie rozwiązań i usprawnień dostosowanych do specyfiki oraz odpowiadających na potrzeby firmy i Zespołu.
 

Realizujemy tą propozycję, którą Pracodawca uznał za najlepszą. Towarzyszymy Mu oraz Zespołowi podczas wdrażania zmian i nowych rozwiązań. Projekt kończymy podsumowaniem, przedstawieniem wyników, oceną efektów oraz badaniem wpływu przeprowadzonych zmian oraz wdrożonych narzędzi.
Procesy doradcze prowadzimy dostosowując działania do rzeczywistych warunków oraz tworzymy perspektywy dalszego rozwoju dla ludzi i organizacji z zachowaniem zasad*:
[D] - spójnie z wartościami,
[S] - zawsze do i dla ludzi w oparciu o zbudowane zaufanie,
[C] - w zgodzie z potrzebami, według możliwości,
[R] – jasno, zwięźle, zrozumiale, prosto, praktycznie.
* zasady wg autorskiego pomysłu is4you © 2015. is4you. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Warunki finansowe współpracy negocjujemy indywidualnie! Zapraszamy do współpracy!

Formularz kontaktowy

© 2015. is4you. All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 31684