Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł...

                           

      Strefa Klienta is4you

is4you dla Pracodawcy - HR Business Partner

 

is4you jest partnerem biznesowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Świadczymy pełny zakres usług w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi: od strategicznego wsparcia do operacyjnych działań, budujemy funkcję personalną oraz wspieramy już istniejące działy personalne w rozwoju.

Celem naszych działań jest wypracowanie praktycznych rekomendacji i narzędzi dopasowanych do potrzeb organizacji, podnoszących jej efektywność, przynoszących wymierne korzyści dla Pracodawców oraz Zespołów.

Na organizację patrzymy w ujęciu holistycznym, opierając nasze działania na następujących założeniach*:

  • Duszą organizacji są wartości i zasady oraz kultura organizacyjna,
  • Serce organizacji bije dzięki zaangażowanemu, zmotywowanemu i komunikatywnemu Zespołowi,
  • Ciało organizacji składa się m.in. z procesów, procedur, zasad i narzędzi dopasowanych do celów i specyfiki biznesu,
  • Rozum organizacji tworzy jej strategia wraz z Kadrą zarządzającą.
 
Synergia w poszczególnych obszarach oraz pomiędzy niemi prowadzi do sukcesu organizacji oraz zadowolenia i satysfakcji Zespołu.
* Założenia wg autorskiego pomysłu is4you © 2015. is4you. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

is4you

dla Menadżera

Wspieramy w rozwoju i towarzyszymy w drodze rozwoju osobistego i zawodowego Menadżerów, w formie indywidualnych procesów, abyś w zgodzie z swoimi wartościami mógł świadomie rozwijać swoje kompetencje oraz podległych zespołów...

is4you

dla Ciebie

Wspieramy Ciebie oraz towarzyszymy Tobie w drodze rozwoju osobistego i zawodowego, abyś mógłw zgodzie ze sobą, w pełni szczęśliwy , rozumiejąc siebie  i słuchając tego co w duszy Ci gra, odnaleźć swoje miejsce na ziemi...

Metody pracy

is4you

Pracę z Klientami opieramy o narzędzia: coaching, mentoring, doradztwo, konsulting, pogłębiony wywiad, testy i najlepsze praktyki biznesowe nakierowane na skuteczny rozwój umiejętności osobistych i biznesowych...
© 2015. is4you. All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 31674