Diagnostyka

Realizowany przez is4you audyt odpowiada na oczekiwania i wyzwania klienta w obszarach realizowanej funkcji personalnej. Proces diagnozy jest realizowany dla określenia stanu bieżącego oraz w celu uzyskania wyczerpujących informacji w danym zakresie np. audyt funkcji personalnej ma na celu uzyskanie informacji w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oraz sposobu realizowania funkcji personalnej w organizacji.

Celem audytu jest oszacowanie rzeczywistych potrzeb organizacji w zakresie danego obszaru i dostosowanie wykorzystywanych narzędzi do najlepszych praktyk rynkowych w powiązaniu ze strategią biznesową firmy. 

Za pomocą dobranych do potrzeb różnych metod badawczych, są zdiagnozowane kluczowe funkcje zarządzania kapitałem ludzkim wraz z kluczowymi procesami w ramach danego obszaru. 

Realizujemy procesy diagnozy w następujących obszarach: 
 • funkcji personalnej i optymalizacji procesów personalnych, 
 • kultury organizacyjnej i stylów zarządzania,
 • stylów zachowań metodą analiz behawioralnych m.in. Extended DISC, Insight, 
 • potencjału i kompetencji pracowniczych metodą AD/DC.
Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe is4you obejmuje swoim zakresem opracowanie strategii zarządzania kapitałem ludzkim, jak i kompleksowe wdrożenie proponowanych rozwiązań. Skutecznie wdrażamy zmiany w organizacji łącząc wiedzę z zakresu strategii i doradztwa w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, wspierając firmy w odnoszeniu sukcesu. 

Skuteczna realizacja strategii biznesowej, a tym samym sukces firmy zależą od zaangażowania ludzi. Nasze projekty są realizowane przy udziale pracowników ze wszystkich szczebli organizacji, jasnej i otwartej komunikacji na temat zmian zachodzących w firmie. Dzięki temu Pracownik dobrze zna cele strategiczne firmy, założenia wprowadzanych zmian, kontekst biznesowy, co prowadzi do tego, że utożsamia się z firmą i dostrzega sens swojej pracy. 

Proponowane przez is4you rozwiązania, dopasowane do potrzeb, niosące zmianę w organizacji oparte są na zastosowaniu ustrukturowanego i systematycznego podejścia do potrzeb ludzi w trakcie wprowadzania nowych rozwiązań. Wiemy z doświadczenia, że takie podejście stoi za sukcesem firmy. 

Doradztwo biznesowe obejmuje projektowanie i wdrażanie projektów w zakresie:
 • strategii personalnej, 
 • budowania efektywnej kultury organizacyjnej, 
 • wartości – zarządzania przez wartości, 
 • MBO / OKR, 
 • zmian organizacyjnych – budowanie efektywnych struktur organizacyjnych, 
 • modelu kompetencji, 
 • oceny kompetencji, 
 • opisów stanowisk, 
 • procesów rekrutacji i selekcji, 
 • procesów, procedur, wskaźników i narzędzi HR.
© 2015. is4you. All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 36790