Każda radość, którą niesiemy innym, kiedyś do nas powróci...

 

 

       Działania Non Profit is4you

W is4you podejmujemy działania non profit. W zakresie naszych kompetencji wspieramy osoby indywidualne w trudnej sytuacji życiowej, angażujemy się w prace na rzecz organizacji pozarządowych, udzielamy wsparcia finansowego fundacjom opiekującym się bezdomnymi zwierzętami.

Działaniami wolontaryjnymi wspieramy:

Forani

 
Niesie pomoc ludziom poszkodowanym w wypadkach.
is4you wspiera fundację oraz podopiecznych w obszarze rozwoju strategicznego i osobistego.

Youth Business Poland

 
Misją YBP jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowego i skutecznego wsparcia dla młodych ludzi, aby mogli otwierać i rozwijać firmy oraz tworzyć nowe miejsca pracy.
is4you bierze aktywny udział w programie mentoringowym dla młodych przedsiębiorców.

hmanitates

 
Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju młodego pokolenia w kontekście uniwersalnych wartości i dobrych kompetencji społecznych.
is4you bierze aktywny udział w programie APLO - Akademia Przywództwa Liderów Oświaty.

Viva

 
Fundacja walczy o prawa zwierząt, w szczególności:
  •  o przestrzeganie praw zwierząt i poszanowania ich życia,
  • uwrażliwia na często bardzo smutny los dwu- i czworonogów,
  • interweniuje w przypadkach znęcania się nad zwierzętami,
  • buduje świadomość ludzi opartą na odpowiedzialności i trosce o zwierzęta,
  • promuje zdrowy styl życia - wolny od cierpienia i zabijania.
© 2015. is4you. All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 31677